Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 05.11.2015 г. - 30.05.2016 г.