Кметът Николай Грозев събра собственици и изпълнители във връзка със санирането

По инициатива на кмета на общината Николай Грозев се проведе съвместна среща с председателите на сдруженията на собствениците в многофамилните жилищни сгради, одобрени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и представителите на деветте избрани изпълнители и на двете фирми, избрани за осъществяването на строителен надзор по програмата. На срещата присъстваха още заместник-кметът Маргарит Тодоров и специалисти от Общинска администрация, пряко ангажирани с процеса на изпълнение и отчитане на дейностите по проекта. Така в заседателната зала на общински съвет се събраха всички заинтересовани страни, за да се разяснят изискванията във връзка с дейността на избраните изпълнители и да се постигне по-добра координация в процеса на изпълнение на инженеринга.
Градоначалникът използва възможността да призове всички към максимална оперативност и започване на строително-монтажните работи в най-кратки срокове. Той подчерта, че разчита на отговорното и професионално отношение от страна на изпълнители и надзор и ще следи за качествено изпълнение на дейностите.