Заповед № РД -12-205 гр. Нова Загора, 22.03.2016 г.