„Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора” по ОП "Регионално развитие"

„Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора”

ОП „Регионално развитие”

 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”

По проекта бяха включени:

    - Реконструкция на девет улици на територията на гр. Нова Загора – пътно платно, тротоари, саниране на дървесните видове по тротоарите и залесяване с нови;

   - Реконструкция на Централна пешеходна част и Централен площад – обособяване на алеи, озеленяване, цветно петно с герба на града;

  - Реконструкция /обособяване/ на междублоково пространство в жк „Загоре” в зона за отдих – обособяване на пешеходни алеи, детска площадка, спортна площадка с мини баскетболен кош с опция за инвалиди.

Реконструирани бяха следните улици:

участък от ул. „Поборническа” – от ул. „Сливница” до ул. „Цар Освободител”;

   ул. „Хан Крум”;

   участък от ул. „Димитър Благоев” – от ул „Съби Димитров” до ул. „Хан Крум”;

   участък от ул. „Ангел Кънчев” – от ул. „Проф. Минко Балкански” до ул. „Паисий Хилендарски”;

   участък от ул. „Родопи” – от ул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Цар Освободител”;

   участък от ул. „Димчо Дебелянов” – от ул. „Архитект Николов” до ЖП линия;

   участък от  ул. „Петко Енев” – от ул. „Васил Левски” до Болница;

   ул. „Училищна” ;

   ул. „Черно море”.

По проекта бяха осъществени и дейности, свързвани с ландшафтното оформление, както и поливна система.

С техническия проект, изработен от проектантски екип на „Аквамат 2000”, Община Нова Загора печели първа награда в конкурса „Зелена община” – 2009 г. в категорията „Проект за зелена система”, а през 2010 г. - отново получи Първа награда за комплексен подход към градската зелена система.

Тип на публикацията: