СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на град Нова Загора,
Уведомяваме Ви, че от 15.07.2024 г. графикът по сметосъбиране и сметоизвозване в град Нова Загора ще се изпълнява от 6.00 ч. сутринта. Необходимо е гражданите да осигурят достъп на фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване до кофите в имотите си, за да бъдат своевременно обслужвани.