ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Насоки за кандидатстване

Приложение 1 - Декларация изисквания

Приложение 2 - Партньорско споразумение

Приложение 3 - Декларация минимална помощ

Приложение 4 - Декларация енергийно уязвими лица

Приложение 5 - Заявление за участие, образец

Приложение 5.1 - Сдружение на собствениците - образци

Приложение 5.1.1 - Покана за свикване на ОС учреждване на СС

Приложение 5.1.2 - Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Приложение 5.1.3 - Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 5.1.4 - Споразумение за създаване на СС

Приложение 5.1.5 - Справка за ССО

Приложение 5.1.6 - Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 5.1.7 - Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 5.1.8 - Протокол от ОС на СС

Приложение 5.1.9 - Декларация - нечлен на СС

Приложение 5.1.10 - Покана за свикване на ОС на собствениците

Приложение 5.1.11 - Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците

Приложение 5.1.12 - Протокол от ОС на собствениците

Приложение 6 - Доклад обследване на защитени видове

Приложение 11 - Условия деминимис