Национална пролетна сесия на детските и младежките парламенти и съвети в България

От 8-ми до 10-ти април 2016 година в Стара Загора се проведе XVI-та Национална пролетна сесия на детските и младежките парламенти и съвети в България, в която се включиха над 80 младежи от 36 града в България. В нея взеха участие и представители на Общински ученически парламент – Нова Загора – Галена Жеркова, Антония Георгиева, Радомир Костадинов, Георги Стаматов, Георги Минков.
Младите хора дискутираха по темата: "Образование, кариерно ориентиране и развитие - личностен избор и родителски въздействия".
На финала на срещата, всеки един участник описа с една дума преживяното през тези три дни. Нашите представители определиха срещата като ползотворна, незабравима и иновативна.