Общински прегледи на читалищното любителско изкуство Нова Загора 2016

В първите топли априлски дни самодейни състави и изпълнители, от читалищата в община Нова Загора, се включиха в поредното издание на "Общински прегледи на читалищното любителско изкуство 2016".
Събитието дава възможност на всички самодейци да се качат на обща сцена, за да покажат своя талант в една благородна надпревара. Приоритетна цел на организаторите на културната проява, Община Нова Загора и НЧ „Диньо П. Сивков-1870”, е възраждане и поддържане на читалищните културни традиции и популяризирането на постижения на любителските колективи.
Тази година удоволствието да открие събитието имаше заместник-кметът на община Нова Загора - Светла Стоянова. Тя приветства всички участници с думите: „Читалищата съхраняват нестихващия пламък на българската култура. Днес сцената на НЧ „Д. П. Сивков - 1870” ще даде възможност на самодейните състави и изпълнители към тях да представят своето творчество. Пожелавам на всички един запомнящ се празник на фолклора, музиката и танците“
Участие в Общински прегледи взеха двадесет и девет певчески състава и формации, четири танцови състава, деветнадесет индивидуални песенни изпълнители, четири дуета и две триа от двадесет и пет новозагорски читалища. Тежката задача да оценят и класират техните изпълнения имаха: Стоян Стоянов – музикален педагог и председател на журито и членове: Андония Спасова – директор на ОШИ „Илия Аврамов“, гр. Нова Загора и Станимира Кънчева - началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” в Община Нова Загора.
След  дългата музикална надпревара, в края на деня станаха ясни и победителите в отделните категории. С най-много отличия тази година бе НЧ „Д. П. Сивков - 1870”, град Нова Загора; следвано от читалищата „Напредък - 2001”, гр. Нова Загора, „Светлина – 1872“, с. Кортен и др.
Всички участници в прегледите получиха грамоти, а отличените – дипломи и награди, осигурени от Община Нова Загора.
Събитието бе уважено от г-н Андреян Андреев – представител на РЕКИЦ „Читалища” град Сливен. Той поздрави участниците, като им пожела да бъдат все така трудолюбиви, ентусиазирани и всеотдайни в благородното си хуманно дело. Г-н Андреев благодари за прекрасното представяне на всички и връчи статуетки на удостоените с награда.