ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015”

                                                                            
От стартирането на Проект „Приеми ме 2015” в Община Нова Загора на 01.01.2016г. са подадени 4 Заявления за професионални приемни семейства. Кандидатите бяха проучени и включени в обучение, което премина през два етапа. Първият етап е „Базово обучение”  с продължителност 5 дни, през което преминаха всички желаещи да станат приемни семейства. Вторият етап е „Надграждащо обучение за допълнителна професионална квалификация” с продължителност 3 дни. Основен акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3 – годишна възраст. Тези обучения се реализират в съответствие с утвърдени методики от компетентните органи. До края на месец март социалните работници от ЕПГ изготвиха социална оценка на кандидатите за професионални приемни семейства. Документите бяха изпратени до Председателят на  Комисията по „Приемна грижа” към РДСП гр. Сливен. През този период има едно спешно настаняване  на дете в професионално приемно семейство.