Подбор на персонал за социалната услуга "Център за обществена подкрепа"

Община Нова Загора обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" град Нова Загора (ЦОП) със следните позиции / дейности:
1. Управител
2. Социален работник
3. Психолог
4. Специален педагог
5. Педагог
6. Технически сътруник.
Повече информация можете да откриете тук.