Общинска собственост - частна

Можете да изтеглите актуална информация в Excel формат от тук