Заповед № РД-12-232/14.03.2024 г. за завземане на безстопанствен недвижим имот в с. Ценино, общ. Нова Загора