Гаранция за сигурност и качество на социалните услуги

В информационно-консултативен център Нова Загора може да намерите информация за всички социални услуги и ще бъдете консултирани за възможностите за подкрепа на територията на община Нова Загора. Задача на екипа от специалисти е да улеснят достъпа до социални услуги и по този начин да се подобри качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания в община Нова Загора.
Информационен клип