Читалищата в община Нова Загора отбелязаха заедно своя празник на 1 март

За втора поредна година се проведе среща на читалищата в община Нова Загора  по покана на кмета на Общината Галя Захариева. Точно на 1 март 2024 г. тя, заместник-кметовете Нина Генчева, Иванка Михова и Ивайло Енев и председателят на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания към Общински съвет Нова Загора Андония Спасова посрещнаха своите гости, за да отпразнуват Деня на любителското художествено творчество. Наложилата се традиция е израз на признанието на общинското ръководство към читалищните дейци, които със своя труд, енергия, креативност, инициативност, радват жителите на общината през цялата година.
Възникнали през Възраждането, тези уникални за народа ни съдружия и днес заемат достойно място в културния живот на народа ни, благодарение на работещите в тях хора с големи сърца, които успяват със своето огромно желание и въображение да съхраняват самобитността на народните обичаи и култура и да крепят българския дух.
Домакинът на вечерта - кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, с особен респект се обърна към председателите, секретарите и библиотекарите  на читалища. Тя благодари за техния труд и изказа уважението на цялото общинско ръководство  за огромната енергия и ентусиазъм, които отдават за това животът и в малките населени места да бъде по-весел. Г-жа Захариева потвърди, че Община Нова Загора ще продължи да подкрепя всяка тяхна инициатива и поднесе на всяко читалище ръчно изработен от новозагорски занаятчия сувенир. За да се спази и красивата българска традиция по Първи март, всеки гост получи и мартеница.
Събралите се да празнуват подкрепиха благотворителна кауза в подкрепа на инициативата „Жълти стотинки“, реализирана на местно ниво от Ученическите съвети към гимназиите в града и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Вечерта продължи с хубава българска музика и много настроение, за което допринесоха Евгения Георгиева и Веселин Николов.