Поздрав от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева по повод 1-ви март

На 1 март от 1976 г. отбелязваме Деня на самодееца и любителското художествено творчество. От сърце искам да поздравя тези, които с любов творят и създават изкуство – читалищни деятели, любители, творящи красота и съхраняващи духовността! Изказвам възхищението си пред тях и неустоимата им жизненост и енергия, които влагат във всичко, което правят. Те са призвани да държат корените ни здраво в българската земя и духа ни високо. Те са нашите земни учители, показващи ни с ежедневието си, че има ли любов, начини се намират и можем да постигнем всичко.Скъпи читалищни дейци, самодейци, благодаря Ви, че ни усмихвате в най-натоварените дни, че ни вдъхвате надежда и в най-тежките изпитания, че с големите си сърца ни показвате колко е силен духът! Бъдете благословени в непоклатимо здраве да се радвате на живота, който носите и пресъздавате с усмивка!
Неслучайно на този ден ние българите спазваме една своя уникална традиция да се закичваме с мартеници. Те са живото доказателство за съхранени народни обичаи да се твори с любов, наричайки здраве. Мартеницата е символ на народна благословия, втъкана в символа на белия и червения конец.  
С пожелание тези благословии да се сбъдват, искам да честитя този красив празник на всички!
Кмет на Община Нова Загора: Галя Захариева