Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Нова Загора, подлежащи на разпределение за 2024/2025 стопанска година