Общинска програма "Подобряване средата на живот"

Заповед № РД -12-446/14.05.2024 г. за утвърждаване следните инициативи за финансова подкрепа, които да бъдат финансирани по Общинска програма „Подобряване средата на живот“

Заповед № РД -12-359/30.04.2024 г. за утвърждаване следните инициативи за финансова подкрепа, които да бъдат финансирани по Общинска програма „Подобряване средата на живот“

Регистър на постъпилите инициативи по Общински програми „Подобряване средата на живот“

Заповед за откриване на процедура за приемане на предложения за местни инициативи, финансирани по Общинска програма "Подобряване средата на живот"

Общинска програма "Подобряване средата на живот"

Правила за условията за отпускане на финансови средства по Общинска програма "Подобряване средата на живот"

Насоки за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване за финансова подкрепа

Договор за създаване на Неформално гражданско обединение

Финансов отчет