В Община Нова Загора започна кампанията по плащане на местните данъци за 2024 г.

От днес /19 февруари/ Община Нова Загора поставя началото на кампанията за плащане на местни данъци за 2024 г. Първият посетител на касите бе кметът на Общината Галя Захариева, която бе посрещната с питка от служителите на отдел „Местни данъци и такси“.
Справка за дължимия данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се направи на сайта на община Нова Загора през мобилно устройство чрез пин-код, който се получава лично от отдел „Местни данъци и такси“.
Данъците и таксите могат да се заплащат както в брой и чрез ПОС терминал на касите на Отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Общината,  така и по банков път, във всяка пощенска станция на „Български пощи“, на касите на „Изипей“ и „Ипей“ в цялата страна, в офисите на „Фаст пей“ и „Банка ДСК“, и на касите в кметствата на населените места в Община Нова Загора.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, при заплащане на пълния размер на данъците си в срок до 30.04.2024 г. Дължимите суми могат да се платят и на две равни вноски – до 30.06.2024 г. и до 31.10.2024 г.