Oбщина Нова Загора с проекти по Програма „Региони в растеж”

Община Нова Загора подаде проектните си предложения за финансиране на мерки за внедряване на енергийна ефективност на три публични сгради в града и пет многофамилни жилищни сгради.
„Имаме възможност да усвоим 9,8 млн. лева по Оперативна програма „Региони в растеж” и я използваме. Нова Загора е сред 28-те града в страната, които могат да кандидатстват за мерки за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради. За да подобрим облика на града и условията на живот на жителите на общината, заедно с експертите от Общинска администрация, подготвихме проектни предложения за ремонтни дейности на СОУ „Иван Вазов” - начален етап, Районно управление „Полиция” и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. На този етап подадохме предложения и за 5 жилищни сгради, за които са готови всички изисквани документи. Предстои до 31 май да подадем допълнителни проекти за още многофамилни жилищни сгради” – каза кметът на общината Николай Грозев.