Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК и декларациите за промяна в декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК, подадени от лица по § 2. (1) от ДР на ЗПК

входящ номер

дата

вид на декларацията

трите имена

длъжността на лицето, подало декларацията

 

Линк към декларацията

 

 

 

 

 

 

ДИИ - 1

16.11.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Стоян Колев Стоянов

кмет на с. Радецки

Декларация

ДИИ - 2

16.11.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Пламен Здравков Стоилов

кмет на с. Брястово

 

Декларация

ДИИ - 3

21.11.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Георги Петров Мавров

кмет на с. Каменово

Декларация

ДИИ - 4

30.11.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Дамян Петров Драганов

кмет на с. Полско Пъдарево

 

Декларация

ДИИ - 5

07.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Мария Радкова Кавалджиева

кмет на с. Дядово

Декларация

ДИИ - 6

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Здравко Атанасов Ников

кмет на с. Съдиево

Декларация

ДИИ - 7

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Диян Бончев Бончев

кмет на с. Еленово

Декларация

ДИИ - 8

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Росица Балева Недялкова

кмет на с. Радево

Декларация

ДИИ - 9

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Андон Иванов Стоилов

кмет на с. Питово

Декларация

ДИИ – 10

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Драго Петров Петров

кмет на с. Сокол

Декларация

ДИИ - 11

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Иван Димитров Стоянов

кмет на с. Ценино

Декларация

ДИИ - 12

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Гергана Иванова Георгиева

кмет на с. Пет могили

Декларация

ДИИ - 13

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Дончо Енчев Димитров

кмет на с. Богданово

Декларация

ДИИ - 14

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Николинка Великова Русева

кмет на с. Омарчево

Декларация

ДИИ - 15

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Николай Михалев Русев

кмет на с. Научене

Декларация

ДИИ - 16

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Илияна Димитрова Трифонова – Колева

кмет на с. Събрано

Декларация

ДИИ – 17

 

08.12.2023г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество и част II: Интереси

Силвия Димитрова Александрова

кмет на с. Новоселец

Декларация

ДИИ - 18 09.01.2024 г. Декларация за промяна в декларираните обстоятелства в ДИИ по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК Диян Бончев Бонев кмет с. Еленово Декларация
ДИИ - 19 17.04.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Тенко Трифонов Харачерев кмет на с. Загорци  
ДИИ - 20 18.04.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Минка Кънева Попова кмет на с. Стоил войвода  
ДИИ - 21 25.04.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Димитрина Христова Стефанова кмет на с. Асеновец  
ДИИ - 22 25.04.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Дамян Петров Драганов кмет на с. Полско Пъдарево  
ДИИ - 23 25.04.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Николина Георгиева Стефанова кмет на с. Караново  
ДИИ - 24 08.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Драго Петров Петров кмет на с. Сокол  
ДИИ - 25 09.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Радомир Стоянов Велев кмет на с. Баня  
ДИИ - 26 09.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Мария Радкова Кавалджиева кмет на с. Дядово  
ДИИ - 27 09.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Илияна Димитрова Трифонова - Колева кмет на с. Събрано  
ДИИ - 28 09.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Мариета Светославова Парунева кмет на с. Езеро  
ДИИ - 29 10.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Диян Иванов Тодоров кмет на с. Млекарево  
ДИИ - 30 10.05.2024 г Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Пламен Здравков Стоилов кмет на с. Брястово  
ДИИ - 31 10.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Николинка Великова Русева кмет на с. Омарчево  
ДИИ - 32 10.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Иван Маринов Иванов кмет на с. Любенова махала  
ДИИ - 33 10.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Здравко Атанасов Ников кмет на с. Съдиево  
ДИИ - 34 10.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Андон Иванов Стоилов кмет на с. Питово  
ДИИ - 35 10.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Минчо Стоянов Баръмов кмет на с. Съдийско поле  
ДИИ - 36 10.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Митко Симеонов Симеонов кмет на с. Коньово  
ДИИ - 37 13.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Мария Вълчева Петкова кмет на с. Любенец  
ДИИ - 38 14.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Георги Петров Мавров кмет на с. Каменово  
ДИИ - 39 14.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Росица Балева Недялкова кмет на с. Радево  
ДИИ - 40 14.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Дончо Енчев Димитров кмет на с. Богданово  
ДИИ - 41 14.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Гергана Иванова Георгиева кмет на с. Пет могили  
ДИИ - 42 15.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Диян Бончев Бонев кмет на с. Еленово  
ДИИ - 43 15.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Николай Михалев Русев кмет на с. Научене  
ДИИ - 44 15.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Игнат Иванов Игнатов кмет на с. Кортен  
ДИИ - 45 15.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Иван Димитров Стоянов кмет на с. Ценино  
ДИИ - 46 15.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Силвия Димитрова Александрова кмет нас . Новоселец  
ДИИ - 47 15.05.2024 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, част I: Имущество Стоян Колев Стоянов кмет на с. Радецки