Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, подадени от лица по чл. 6, ал. 1 и §2, ал.1 от ДР на ЗПК

входящ номер

дата

вид на декларацията

трите имена

длъжността на лицето, подало декларацията

 

Линк към декларацията

ДН - 1

15.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Слав Ангелов Илиев

общински съветник

Декларация

ДН - 2

15.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Асен Божидаров Русев

общински съветник

Декларация

ДН - 3

16.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Стоян Колев Стоянов

кмет на с. Радецки

Декларация

ДН - 4

16.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Пламен Здравков Стоилов

кмет на с. Брястово   

Декларация

ДН - 5

17.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Мария Енева Мартинова

общински съветник

Декларация

ДН - 6

22.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Георги Петров Мавров

кмет на с. Каменово 

Декларация

ДН - 7

24.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Светлана Андреева Иванова

общински съветник

Декларация

ДН - 8

24.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Диян Колев Колев

общински съветник

Декларация

ДН - 9

27.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Крум Ангелов Георгиев

общински съветник

Декларация

ДН - 10

30.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Мария Петкова Иванова – Данева

общински съветник

Декларация

ДН - 11

30.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Дамян Петров Драганов

кмет на с. Полско Пъдарево 

Декларация

ДН - 12

30.11.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Наталия Иванова Стефанова – Арнаудова

общински съветник

Декларация

ДН - 13

01.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Стоянка Митева Бонова

общински съветник

Декларация

ДН - 14

04.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Константин Тачев Тачев

председател на ОбС – Нова Загора

Декларация

ДН - 15

04.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Динко Иванов Динев

общински съветник

Декларация

ДН - 16

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Димитър Лалев Ковачев

общински съветник

Декларация

ДН - 17

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Снежана Георгиева Колева

общински съветник

Декларация

ДН - 18

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Пенка Христова Калина – Колева

общински съветник

Декларация

ДН - 19

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Иван Игнатов Иванов

общински съветник

Декларация

ДН - 20

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Нейчо Минчев Минчев

зам. - председател на ОбС – Нова Загора

Декларация

ДН - 21

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Станимир Ташев Русев

общински съветник

Декларация

ДН - 22

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Щерьо Митев Щерев

общински съветник

Декларация

ДН - 23

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Георги Николов Николов

общински съветник

Декларация

ДН - 24

05.12.2023г.

 

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Диян Бончев Бонев

кмет на с. Еленово

Декларация

ДН – 25

 

05.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Севдалина Атанасова Борносузова

общински съветник

Декларация

ДН - 26

07.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Андония Тодорова Спасова

общински съветник

Декларация

ДН - 27

07.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Димитрина Неделчева Димитрова

общински съветник

Декларация

ДН - 28

07.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Мария Радкова Кавалджиева

кмет на с. Дядово  

Декларация

ДН - 29

07.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Цветана Петкова Рашева

общински съветник

Декларация

ДН - 30

07.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Захари Христов Захариев

общински съветник

Декларация

ДН - 31

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Кремена Руменова Петрова

общински съветник

Декларация

ДН - 32

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Анна Крумова Добрева

общински съветник

Декларация

ДН - 33

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Стоян Петров Петров

общински съветник

Декларация

ДН - 34

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Румен Христов Христов

общински съветник

Декларация

ДН - 35

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Росица Балева Недялкова

кмет на с. Радево 

Декларация

ДН - 36

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Андон Иванов Стоилов

кмет на с. Питово   

Декларация

ДН - 37

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Драго Петров Петров

кмет на с. Сокол

Декларация

ДН - 38

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Иван Димитров Стоянов

кмет на с. Ценино  

Декларация

ДН - 39

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Дончо Енчев Димитров

кмет на с. Богданово  

Декларация

ДН - 40

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Николинка Великова Русева

кмет на с. Омарчево

Декларация

ДН - 41

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Николай Михалев Русев

кмет на с. Научене   

Декларация

ДН - 42

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Илияна Димитрова Трифонова – Колева

кмет на с. Събрано   

Декларация

ДН - 43

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Василена Антониева Костадинова

общински съветник   

Декларация

ДН - 44

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Гергана Иванова Георгиева

кмет на с. Пет могили  

Декларация

ДН - 45

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Силвия Димитрова Александрова

кмет на с. Новоселец  

Декларация

ДН - 46

08.12.2023г.

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

Здравко Атанасов Ников

кмет на с. Съдиево  

Декларация

 

ДН - 47

 

 

01.04.2024 г.

Декларация за несъвместнимост по чл. 49, ал. 1, т. от ЗПК

Антоанета Василева Иванова

Управител на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД

Декларация