Започна озеленяването на улица „Васил Левски“

В Деня на Св. Патрик, символизиращ зеленината, чистото и красивото в природата, кметът Николай Грозев отправи своя завет към новозагорци: „Да се помни на ден 17, месец март на лето 2016–то са засадени новите дървета по ларгото на гр. Нова Загора. Да се пазят и отглеждат с желание и любов от идните поколения до 2080–то лето, когато трябва да бъдат подменени  с нови“. След полагането на асфалтовата настилка, тротоарните павета и бордюри  днес започна и засаждането на новите 50 броя широколистни дръвчета от тип „Шестили“ на вече ремонтирания участък на главната улица на Нова Загора. Внесените от Холандия декоративни растения са с височина над 2 метра. Те са изключително подходящи за градски условия с голямата си  корона и право стебло. Характеризират се с по-слабо развита коренова система, което ще осигури запазването на целостта и състоянието на новоизградената улица. Очаква се реновирането на ул. "Васил Левски" в участъка до РУ Полиция да завърши до края на м. април  и жителите и гостите на Нова Загора да посрещнат най-светлия християнски празник - Великден, заобиколени от още по-красиво градско пространство.