Съобщение за временна организация на движение

Във връзка с извършване на основен ремонт на ул. ”Васил Левски”, Ви уведомяваме за въвеждането на следната временна организация на движение:
1. Затворена за движение е ул. ”Васил Левски” от пресечката с ул. ”Христо Ботев” до пресечката с ул. ”24-ти май” /входа на градска градина/;
2. Улица „Градинска” е отворена като „Път без изход” от посока ул. ”Проф. Минко Балкански” до ул. ”Васил Левски”;
3. Затворена за движение е ул. ”Народни будители” от пресечката с ул. ”Христо Ботев” до пресечката с ул. ”Любен Каравелов”;
4. Улица „Васил Левски” в участъка от пресечката  с ул. ”Христо Ботев” до ул. ”Димитър Благоев” може да се ползва като място за паркиране или за пресичане, като движението да става бавно и с повишено внимание, при спазване на принципа „предимство на дясностоящия”.