Улица "Васил Левски” ще бъде готова до края на месец април

„Очаквам ремонтът по главната улица на Нова Загора, в участъка от ж.п. гарата до РУ Полиция да приключи до края на м. април” – каза кметът на община Нова Загора Николай Грозев, след инспекция на ремонтните дейности. Започнатият в края на 2015г. ремонт продължи с пълна сила още от средата на месец февруари. Под зоркия поглед на градоначалника, фирмите - изпълнители полагат новите тротоарни плочки и подготвят леглото за асфалтиране.
След извършване на дендрологичен анализ е предвидена цялостна подмяна на уличното озеленяване. Започна маркирането на тротоарните плочки на местата, където ще бъдат посадени новите дървесни видове, внесени от Холандия и Гърция. Осветлението също ще бъде ново – енергоспестяващо.
„Уверен съм, че крайният резултат ще удовлетвори новозагорци”- заяви кметът Грозев. „Предприели сме действия и за подобряване облика на сградите, прилежащи по улицата. За целта комисия от Общинска администрация направи оглед и изпрати писма до собствениците за извършване на необходимите ремонти, включващи обезопасяването на сградите и подобряване на техния вид. Надявам се, че ще срещнем разбиране от тяхна страна, за да може главната улица на града ни да има наистина европейски вид и да бъде гордост за нашите съграждани”.