Община Нова Загора ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Предотвратяване образуването на отпадъци чрез предоставяне на домакинствата в Община Нова Загора на компостери“

Всички жители на гр. Нова Загора, желаещи да получат безплатно контейнер за биоразградими отпадъци (компостер) и  по този начин да събират разделно зелените отпадъци, могат да подадат за заявление в деловодството на общинска администрация на гише №1 или 2. Заявките ще бъдат обработени, след което ще бъдат закупени и раздадени компостерите на гражданите.
Инициативата на Община Нова Загора е в изпълнение на проект: „Предотвратяване образуването на отпадъци чрез предоставяне на домакинствата в Община Нова Загора на компостери“ и цели стимулиране на разделното събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на Общината. 
Ефектът от използване на компостер ще бъде голям, тъй ĸaтo ceмeйcтвaтa щe мoгaт дa cъбиpaт cвoитe градински oтпaдъци и дa нe ги изxвъpлят в oбщитe cъдoвe или на нерегламентирани места. Компостирането в домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.