Общинската комисия по безопасността на движението обсъди Проект за промяна на Генерален план за организация на движението на гр. Нова Загора

На 30 май от 10:30 ч. в зала № 316 в сградата на Община Нова Загора се проведе заседание на Общинската комисия по безопасността на движението. На него присъства кметът на Община Нова Загора Галя Захариева;  заместник-кметът  Нина Генчева; ст. инспектор Добромир Добрев и Боян Баев от РУ „Полиция“ Нова Загора; гл. инспектор и началник на РСПБЗН Нова Загора Васил Василев; Станимир Русев – общински съветник и служители на общинска администрация.
Представителите на комисията обсъждаха Предложение за промяна на  Генерален план за организацията на движението на гр. Нова Загора, което беше представено от проектанта инж. Стойко Димитров. Кметът на Общината Галя Захариева изрази мнение, че от особено значение е да се изкаже становище от страна на различните институции, за да бъде огледано от всички страни предложението. Постъпиха въпроси към проектанта, на които той отговори и посочи зададените решения в проекта. Бяха обсъдени възникнали съществени допълнения, които ще бъдат вписани от проектантския екип. Допълненият проект ще бъде представен за мнение и одобрение.