Общински съвет Нова Загора проведе своето петдесет и четвърто заседание

На 26 май 2023 г. от 9:00 ч. беше открито 54-тото заседание на Общински съвет Нова Загора от неговия председател Нейчо Минчев.  Към предварително обявените 24 точки в дневния ред бяха добавени още три точки.
Приет бе Отчет за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2022 г. и Доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на община Нова Загора през 2022 г. Беше открита процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Нова Загора за мандат: 2024 г. – 2028 г. Гласувани бяха и решения във връзка с текущата дейност на общинска администрация.
Заседанието протече спокойно и в делови тон.