Решение № 204 от 23.12.2015 г. на Административен съд Сливен