Ново енергоспестяващо осветление по ул. „Цар Освободител“

С цел осигуряване на безопасността на пешеходците и движещите се моторни превозни средства, по ул. „Цар Освободител“ бяха поставени нови икономични и енергоефективни осветителни тела, които са програмирани да намаляват разхода на ел. енергия в късните часове на нощта, без това да оказва влияние върху осветеността на участъка.
През есента екипът на общината обнови електрическите стълбове и положи специално антикорозиращо покритие. „Приоритет за нас  е да създадем такава улична мрежа, която да бъде по-икономична и енергоефективна както в Нова Загора, така и в малките населени места.“- допълни кметът Галя Захариева.