Заповед № ОХ – 225/22.03.2023 г. за обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс