Община Нова Загора обявява публичен търг с явно надаване за отдаване под наем за аквакултури със заповед № РД–12–179/06.03.2023 г.–публична общинска собственост