Общинските съветници приеха Бюджета на общината за 2016 година

С мнозинство от повече от 2/3 от общинските съветници, Бюджетът на Община Нова Загора за 2016 г. бе приет на провелото се на 28 януари редовно заседание на Общинския съвет. С 22 гласа "за”, 5 "против” и 1 "въздържал се”, предложението бе подкрепено от всички политически сили, с изключение на представителите на БСП и НФСБ.
Според мнозинството Бюджет 2016 е много добре структуриран и балансиран. Той е съобразен с приоритетите и годишните цели на Община Нова Загора. „Постарали сме се да предложим един справедлив и реален бюджет, който е базиран на целесъобразното изразходване на средствата” – заяви кметът Грозев.
Гласувани и одобрени бяха и: Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г. и Общинският план за младежта в Община Нова Загора за 2016 г.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации председателят на Общински съвет Нова Загора – Георги Николов закри заседанието.