Община Нова Загора обяви началото на кампанията за плащане на местни данъци за 2023 г.

Община Нова Загора вече е готова да посрещне желаещите да платят местните си данъци за настоящата година. Първите посетители на касите в Общината, бяха кметът Галя Захариева, която постави началото на кампанията за плащането им за 2023 г. и живеещата в Стара Загора жителка на с. Богданово Стоянка Димитрова Михова, пристигнала с влака в началото на работната седмица, за да внесе данъците си.
Справка за дължимия размер на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се направи на сайта на Община Нова Загора през мобилно устройство чрез пин –код, който се получава лично от отдел „Местни данъци и такси“.
Данъците могат да се заплащат в брой на касите на отдел „Местни данъци и такси" в сградата на Общината и във всички кметства в малките населени места. Могат да се внесат и по банков път, във всяка пощенска станция на „Български пощи“, през „Изипей“ и Ипей", както и в офисите на Банка ДСК. Дължимите суми могат да се платят на две вноски – до 30.06.2023 г. и до 31.10.2023 г.
При заплащане на пълния им размер в срок до 30.04.2023 г., данъкоплатците се ползват с 5% отстъпка.