Община Нова Загора обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за аквакултури със Заповед № РД-12-70/23.01.2023г. – дейности свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми