Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за аквакултури със Заповед № РД-12-914/02.11.2022г. – дейности свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, на следните язовири - публична общинска