Общинското ръководство предприе нови мерки за повишаване събираемостта на приходите

За да предотврати бъдещо увеличаване на данъчната тежест за жителите на община Нова Загора, Общинското ръководство още в края на 2015 г., предприе структурна и функционална оптимизация на отдел „Местни данъци и такси”. Във връзка с това бе сформиран екип, чиято дейност ще бъде свързана предимно с изготвянето на актове за установяване на задължения от предходни години и предприемане на действия по принудително изпълнение на задълженията. Целта на направените реформи е оптимизиране на данъчните постъпления чрез повишаване събираемостта на приходите.