Поздрав от секретаря на Община Нова Загора Ангел Стойчев по повод Деня на българската Община

Уважаеми колеги,
Позволете ми в Деня на българската община да отправя сърдечните си поздрави към служителите в общинска администрация, общинските съветници, кметове и кметски наместници на населени места, които издигате авторитета на местното самоуправление.
Изказвам огромната си благодарност за успешната ни ползотворна дейност в името на просперитета на нашите съграждани и роден край.
Всички ние носим отговорността за развитие на местните секторни политики.  Наше призвание е да превърнем община Нова Загора в по – добро място за живеене, да повишим качеството на предлаганите услуги и да оправдаем очакванията на новозагорци!
Желая Ви здраве, професионализъм и нестихваща енергия за по – добри резултати в полза на хората!