Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост