Първо заседание на комисия за реформиране на Дом за стари хора, с. Баня

Днес се проведе първото заседание на създадената комисия към Община Нова Загора за реформиране на Дом за стари хора, с. Баня в съответствие със стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. В нея влизат представители на Община Нова Загора, Дома за стари хора, с. Баня, Агенция за социално подпомагане, гр. Нова Загора, РЗИ-Сливен и др. Комисията има за задача да извърши комплексна оценка на Дома за стари хора по отношение на потребители, персонал, програми и материална база. Тя ще координира цялостната дейност с оглед постигането на практически резултати и предоставянето на качествени и интегрирани услуги за възрастните хора.
Реформирането на Дома за стари хора следва да се извърши до 1 януари 2025г., за да отговаря на стандартите за качество.