Проведе се 38-то заседание на Общински съвет - Нова Загора

На 14 юни се проведе 38–то заседание на Общински съвет - Нова Загора. То протече конструктивно, при добър диалог и спокойна атмосфера. След кратко обсъждане, бяха приети 6-те точки, включени в дневния ред, сред които Предложението за определяне член на състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата и Предложението относно утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора.
След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет - Нова Загора Бояна Гидикова закри заседанието.