Проведе се 37-то заседание на ОбС - Нова Загора

На 31 май се проведе 37-то заседание на Общински съвет - Нова Загора, в което бяха разгледани 26 точки. То започна с встъпване в длъжност на новия общински съветник Станимир Русев от БСП, който става общински съветник на мястото на Румен Христов. Г-н Русев положи клетва, повтаряйки клетвените думи след председателя на Общински съвет - Нова Загора Бояна Гидикова. Нетрадиционното начало на заседанието продължи с поздравленията на общинските съветници и общинска администрация към общинския съветник Велко Славов от ДПС по повод раждането на неговата дъщеричка Маргарита. Той получи красив подарък, поднесен от заместник-кмета Светла Стоянова.
В хода на заседанието бяха обсъдени и одобрени Предложението за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Нова Загора за периода 2021-2028г., Предложението за приемане на програма за управление на отпадъците на Община Нова Загора за периода 2021-2028г. и Предложението за прекратяване на социалната услуга, държавно делегирана дейност, Център з настаняване на деца и младежи без увреждания, с. Асеновец. Местните парламентаристи гласуваха положително Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 г. на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора – 2021-2027 г. и Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Нова Загора.
След изчерпване на точките в Дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет - Нова Загора Бояна Гидикова закри заседанието.