Община Нова Загора с нови данъци през 2016 г.

На проведеното днес заседание на Общински съвет Нова Загора едно от най-важните решения беше относно промените в Наредбата за определяне размера на местните данъци. В проведените по темата разисквания стана ясно, че с решението за увеличаване на данъците на територията на общината са съгласни представителите на всички политически сили, включително и от БСП. За всички в залата стана ясно, че увеличение не е правено от 2011 г. Както обясни кметът на Общината Николай Грозев – „на никой не е приятно да вдига данъците, но всеки от нас иска да живее в една по - добра среда за живот. Общината е финансово стабилна и с това не бива да се спекулира, но като отговорни граждани ние трябва да продължим да работим за благоустрояването на града и малките населени места. Увеличението се налага поради завишаването на разходите свързани със сметоизвозване на отпадъците до новото регионално депо в Ямбол и необходимостта от дофинансиране в дейност „Чистота“. Кметът разясни целия пакет от мерки, които предприема, за да може да обезпечи това. Той включва и реализирането на икономии посредством намаление числеността на персонала, повишаване на приходите чрез мерки за повишаване на събираемостта и други. С  тази стъпка населението с минимално усилие ще ни подпомогне за постигането на тази задача. Изразено в левова равностойност увеличението не е толкова драстично, обясниха от ръководството на общината, като за пример бяха дадени суми на данъците в различни населени места и зони на града. След така провелите се дебати общинските съветници подкрепиха предложението.