Бюджет 2022, приет с Решение №540/14.04.2022 г. на Общински съвет - Нова Загора