Решение № 1509, постановено по адм. дело № 5535/2021 г. по описа на Върховен административен съд - София,отменящо Решение № 60 от 01.04.2021 г.на Административен съд - Сливен

Решение № 1509 от 17.02.2022 г., постановено по адм. дело № 5535/2021 г. по описа на Върховен административен съд - София, отменящо Решение № 60 от 01.04.2021 г., постановено по адм. дело № 439/2020 на Административен съд - Сливен