Държавната агенция за закрила на детето, Областна управа- Сливен и Община Нова Загора обявяват процедура за избор на членове на Съвета на децата.