Решение № 6/08.02.2022 г. по Административно дело № 390/2021 г., постановено от Административен съд - Сливен