Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Нова Загора, подлежащи на разпределение за 2022/2023 стопанска година