Заповед № РД-12-103/07.02.2022 г. относно забранени за паша горски територии – държавна собственост