Съобщение до наемателите на язовири - публична общинска собственост