Международен ден на хората с увреждания

Скъпи съграждани,
Днес е 3 декември – Международен ден на хората с увреждания. Ден, в който засвидетелстваме огромното си уважение, съпричастност и подкрепа към хората в неравностойно положение. Но днес е и ден за равносметка – всички ние трябва да се запитаме дали сме успели да допринесем и подобрим качеството на живот и активно ли сме участвали в успешната интеграция на хората с увреждания в обществото.
Макар и толкова напреднали в редица области, човечеството има нужда от повече толерантност и емпатийност. Нека се научим да приемаме различията у хората и да възпитаваме и изграждаме у своите деца качества на уважение, разбиране и зачитане правото на достоен живот на всички хора в затруднено положение. Именно това богатство от характери, личности и индивидуалности прави света толкова прекрасно обагрен от пъстротата на човешката душевност и уникалност.
Уважаеми приятели в неравностойно положение,
Позволете ми да отправя сърдечните си благопожелания, искрено уважение и възхищение към борбеността, непримиримия и несломим дух, присъщ на всички Вас. Независимо от трудностите, пред които всекидневно сте изправени, вярата и надеждата не напускат храбрите Ви сърца.
Вярвам, че с общи усилия ще постигнем един много по-добър стандарт на живот за всички Вас и ще продължаваме усилено да работим върху подобряването и ефикасността на предлаганите социални услуги.
Пожелавам Ви здраве, благоденствие и нека искрата на вярата никога не угасва, а оптимизмът и успехът да изпълват дните Ви!
Кмет на Община Нова Загора: Николай Грозев